Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie

Termin: 1998-08-01 - 2001-07-31

Kierownik: Teresa Kozłowska-Szczęsna

Wykonawcy: Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Numer projektu: 6 P04E 055 15

(projekt własny)

Realizacja projektu badawczego składała się z kilku etapów. Pierwszym z nich było utworzenie bazy danych meteorologicznych i aerosanitarnych dla wszystkich (42) uzdrowisk polskich. Równolegle prowadzono prace metodyczne mające na celu opracowanie najlepszych wskaźników oceniających warunki bioklimatyczne w uzdrowiskach. Wybrano w tym celu zarówno tradycyjne, proste wskaźniki klimatyczne, jak i wskaźniki biometeorologiczne oparte na bilansie cieplnym człowieka. Wskaźniki te posłużyły do szczegółowej analizy warunków biotermicznych i wydzielenia okresów o różnej przydatności dla poszczególnych form klimatoterapii: helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii.

Ostatecznym efektem projektu są dwie książki: obszerna monografia bioklimatyczna wszystkich uzdrowisk polskich pt. "Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie" (T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk, D. Limanówka) oraz opracowanie syntetyczno-przeglądowe pt. "Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich" (T. Kozłowska-Szczęsna).

Wróć