Badania radarowe stref nieciągłości w formach i osadach czwartorzędowych

Termin: 1998-09-01 - 2000-12-31

Kierownik: Piotr Lamparski

(projekt własny)

Wróć