IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

Termin: -

Kierownik: Zbigniew Taylor

Wykonawcy: Ariel Ciechański, Zbigniew Taylor

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/B/HS4/00837

Przedmiotem projektu są przedsiębiorstwa transportowe, zarówno polskie jak i zagraniczne, zaangażowane w obsługę zorganizowanego (zbiorowego) ruchu turystycznego w Polsce.

Można wyróżnić następujące ważniejsze cele projektu:

  1. poznanie, jakie przedsiębiorstwa transportowe (gałęzie, firmy, rodzaj taboru) zaangażowane są w obsługę polskiego, zorganizowanego ruchu turystycznego; 
  2. poznanie lokalizacji i wyprowadzenie prawidłowości na temat rozmieszczenia i wzajemnych powiązań przedsiębiorstw i zakładów przewozowych z touroperatorami, obecnymi na polskim rynku turystycznym; 
  3. poznanie relacji między rodzajami środków transportu wykorzystywanymi w obsłudze ruchu turystycznego a typami imprez turystycznych; 
  4. wyprowadzenie uogólnień na temat współpracy touroperatorów z przewoźnikami, zwłaszcza z polskimi przedsiębiorstwami transportowymi. 

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Wróć