IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Modele transferu wiedzy w rolnictwie a efekty produkcyjne gospodarstw rolnych - ujęcie przestrzenne

Termin: -

Kierownik: Konrad Czapiewski

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Barbara Solon, Piotr Siłka

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/D/HS4/03295

(projekt SONATA)

Podstawowym celem projektu jest opracowanie modeli transferu wiedzy w rolnictwie w ujęciu przestrzennym.

Efektem zrealizowanych badań będzie: diagnoza źródeł wiedzy dla rolników oraz poziom ich dostępności i wykorzystania przez rolników; przestrzenne zmiany wykształcenia rolników; analiza wpływu różnych form wiedzy na efekty produkcyjne gospodarstw rolnych oraz opracowanie modeli transferu wiedzy w rolnictwie.

Studia będą miały charakter teoretyczny, poznawczy i aplikacyjny. Cel teoretyczny wiąże się przede wszystkim z opisem i przeprowadzeniem w ujęciu przestrzennym typologii gospodarstw rolnych ze względu na dominujący model transferu wiedzy. Charakter poznawczy ujęty będzie na każdym etapie projektu. Ponadto wraz z opracowaniem modeli określone zostaną warunki ich efektywności.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Czapiewski Konrad: Knowledge transfer to agriculture in Poland - role of skills, education and wisdom. [w]: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability. RSA European Conference 2015. Piacenza, Italy, May 24-27 2015. Ed. Lesa Reynolds. Piacenza: RSA, 2015 - s. 58.
  • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Knowledge transfer to agriculture in Poland: role of skills, education and wisdom. [w]: Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Karnal: ICAR - National Dairy Research Institute, 2015 - s. 269-270.
  • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Three-decades of structural changes in farmers’ educational level in Poland – adequate asset for implementing the new rural paradigm?. [w]: Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Chisinau: State Agrarian University of Moldova, 2014 - s. 25-27.
  • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Tacit or codified – kinds of knowledge among Polish farmers. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Local and codified knowledge - complementary or contradictive attitude of Polish family farms?. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 150.
  • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Internet and knowledge flows in family farming. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 151.
  • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Knowledge and education on rural areas. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Czapiewski Konrad: Where the brains are and move: on education in Poland. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 209.

Artykuły od 2013 roku

Wróć