Funkcje metropolitalne Warszawy w latach 1990-2000. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej

Termin: 2002-01-01 - 2004-12-31

Kierownik: Grzegorz Węcławowicz

Wykonawcy: Ewa Korcelli-Olejniczak

(projekt promotorski)

Wróć