Struktura i wieloletni przebieg opadów w rejonie Charrapunji Indie

Termin: 2004-10-05 - 2007-10-04

Kierownik: Roman Soja

Wykonawcy: Marek Degórski

Numer projektu: 2 P04E 029 27

(projekt własny)

Wróć