Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

Termin: 2004-11-01 - 2005-08-31

Kierownik: Grzegorz Węcławowicz

Wykonawcy: Jerzy Bański, Marek Degórski, Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Roman Soja, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski

Instytucja zamawiająca: PHARE, Ministerstwo Infrastruktury
Numer projektu: PL2002/000-606.21.02

Wróć