Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski

Termin: 2011-10-27

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Piotr Siłka

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

Wróć