Transformacja struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Republice Czeskiej i w Polsce

Termin: 2006-01-06 - 2007-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Roman Kulikowski

Projekt realizowany w ramach dwustronnej współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Geoniki CzAN i IGiPZ PAN.

Wróć