Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Konferencja "Forum Carpaticum"

Śro, 05.10.2016

 

W dniach 28-30 września 2016 r. w Bukareszcie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Forum Carpaticum" pt. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, zorganizowana m.in. przez uniwersytety w Bukareszcie i Suczawie. Forum Carpaticum ma na celu popularyzację badań naukowych na terenie Karpat, a także umożliwia ich prezentację na forum międzynarodowym.

Na konferencji przedstawiono dwa postery dotyczące pomiarów TLS realizowanych od kilku lat w Beskidzie Niskim i na Kasprowym WierchuActivity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning (J. Cebulski) oraz Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.) (Z. Rączkowska, J. Cebulski).

Ponadto dr Andrzej Affek wystąpił z referatem Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians (wspólnie z R. Michalskim), w którym przedstawił zastosowanie danych ALS do detekcji dróg leśnych i szlaków zrywkowych, a w dalszej kolejności do oszacowania ich gęstości w Polskich Karpatach Wschodnich.

Wróć