Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Bieszczady Wysokie

Sob, 24.09.2016

 

Skanowanie nisz źródliskowych i obszarów sąsiadujących w celu poznania ich szczegółowej morfometrii oraz określenia tempa erozji i ilości odprowadzanego materiału z obszarów źródliskowych.

Miejsce: Bieszczady Wysokie (Połonina Wetlińska).

Zadanie badawcze: projekt "HydroBieszczady" – współpraca z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Uczestnicy pomiarów: mgr Jarosław Cebulski, dr Eliza Płaczkowska, dr Janusz Siwek, dr hab. inż Bartłomiej Rzońca.

Wróć