Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Podhale (Ratułów, Mientusowo)

Czw, 08.09.2016

 

Pomiary wielkości erozji brzegów czynnych i jej korelacja z wahaniami stanów rzek w roku hydrologicznym oraz budową geologiczną; ocena udziału erozji mrozowej i fluwialno-grawitacyjnej w ogólnym bilansie erozyjnym (2 sesja pomiarowa).

Miejsce: Podhale - Ratułów, Mientusowo.

Zadanie badawcze: Skuteczność działania procesów mrozowych i fluwialno-grawitacyjnych na brzegach rzek Podhala - współpraca IGiPZ PAN z Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczestnicy pomiarów: mgr Jarosław Cebulski (IGiPZ PAN), prof. Józef Kukulak, dr Karol Augustowski (IG UP).

 

Wróć