Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Zbiornik Jeziorsko

Pią, 07.10.2016

 

Skanowanie brzegów sztucznych zbiorników (procesy abrazji, ruchy masowe) - kontynuacja pomiarów monitoringowych.

Miejsce: Zbiornik Jeziorsko.

Zadanie badawcze: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania ewolucji systemów rzeczno-jeziornych na Niżu Polskim (zadanie statutowe); Virtual Institute of Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses (ICLEA), zadanie: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age.

Uczestnicy pomiarów: dr Sebastian Tyszkowski, dr Halina Kaczmarek.

W 2016 r. prowadzono skanowanie zarówno strefy krawędziowej z przeciwległego brzegu (odległość 3000-4000 m), jak i szczegółowe pomiary niewielkich zmian w obrębie klifu wywołanych procesami abrazji i erozji powierzchniowej. Zaobserwowano i wyrażono w wartościach liczbowych sezonowe zmiany w morfologii klifu (recesja korony klifu, obrywy, nisze abrazyjne, osuwiska) oraz platformy przybrzeżnej (identyfikacja form akumulacyjnych, w szczególności przekształcenia wałów akumulacyjnych).

Wróć