Zakład Geoekologii i Klimatologii

Dlaczego w mieście jest cieplej niż poza nim?

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaprasza na seminarium pt. „Dlaczego w mieście jest cieplej niż poza nim? – czyli o miejskiej wyspie ciepła w Warszawie”. Seminarium odbędzie się 28 maja 2014 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ulicy Twardej 51/55, w sali konferencyjnej na VI piętrze.

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych tematyką klimatu miasta. Zostaną na nim zaprezentowane informacje o zróżnicowaniu czasowym i przestrzennym miejskiej wyspy ciepła w Warszawie, jej wpływie na zdrowie i warunki życia mieszkańców, a także działaniach ograniczających zjawisko i możliwościach adaptacji.

Seminarium organizowane jest w związku z realizacją międzynarodowego projektu UHI, dedykowanego badaniu miejskiej wyspy ciepła w 11 miastach Europy Środkowej (Bolonia, Budapeszt, Lublana, Łódź, Modena, Padwa, Praga, Stuttgart, Warszawa, Wenecja, Wiedeń).

Szczegółowy program

 

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi referatami:

 

Wróć