Zakład Geografii Miast i Ludności

Seminarium "Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine: Approches comparées France-Pologne"

 

Zakład Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetem Paryż 1 Panthéon-Sorbonne zaprasza na polsko-francuskie seminarium naukowe pt. "Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine: Approches comparées France-Pologne".

Seminarium odbędzie się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2017 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie oraz na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pomysł na seminarium zrodził się ze współpracy polskich i francuskich geografów.

Celem seminarium jest przedstawienie wyników badań prowadzonych w ramach geografii miast w aglomeracji warszawskiej i paryskiej. Prezentacje będą dotyczyły przemian społecznych i społecznej różnorodności, przestrzeni publicznych, odnowy miejskiej, oraz efektów suburbanizacji i peryurbanizacji. Spotkanie będzie również okazją do refleksji nad rozszerzeniem współpracy polsko-francuskiej w przyszłości.

Wróć