Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

ICLEA Final Symposium 2017

Climate Change, Human Impact and Landscape Evolution in the Southern Baltic Lowlands

W dniach 7-9.06.2017 r. w Poczdamie (Niemcy) odbędzie się końcowe sympozjum, podsumowujące pięcioletni projekt ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis) finansowany przez fundację Helmholtz Gemeinschaft. Celem projektu było lepsze zrozumienie przyczyn zmian klimatu i ewolucji krajobrazów kulturowych w północnej części Niżu Środkowoeuropejskiego od ostatniego zlodowacenia.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk od początku projektu ICLEA - Wirtualnego Instytutu Zintegrowanych Analiz Ewolucji Klimatu i Krajobrazu – tworzył, głównie poprzez cały zespół Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu, jeden z czterech partnerów - filarów projektu. W ciągu pięciu lat trwania wspólnych badań odbyły się 4 konferencję, z których połowę zorganizował Instytut Geografii PAN. 
Konferencja końcowa będzie okazją do podsumowania osiągnięć, ale także refleksji nad dalszą naukową współpracą pomiędzy Niemieckim Centrum Badawczym Nauk o Ziemi w Poczdamie (GeoForschungsZentrum), Uniwersytetem Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus oraz Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Tegoroczna konferencja ICLEA odbędzie się pod hasłem “Climate Change, Human Impact and Landscape Evolution in the Southern Baltic Lowlands”. W konferencji weźmie udział około 100 naukowców z 8 krajów, reprezentujących 19 instytucji naukowych, którzy wygłoszą ponad 20 referatów zamawianych i zaprezentują ponad 50 plakatów naukowych.
Szczegółowy plan konferencji dostępny jest na stronie http://www.iclea.de/symposium-2017/
Tom z wystąpieniami konferencyjnymi i przewodnikiem wycieczek został opublikowany w serii Scientific Technical Report nr 17/03 oraz on-line.

Wróć