IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Warsaw Regional Forum 2013

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Polskim Towarzystwem Geograficznym i Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych zapraszają na Warsaw Regional Forum 2013 - Territorial capital - concepts, indicators & policy, które odbędzie się w dniach 8-12 października 2013 r.


Warsaw Regional Forum – an overview of all the four conferences

Download: First circular, Registration form, Abstract layout,

Akutalne informacje na temat konferencji: http://www.igipz.pan.pl/warsaw-regional-forum-2013.html

Wróć