IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Nowy projekt ESPON „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uczestniczy w realizacji projektu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) pt. „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”. W skład konsorcjum oprócz Instytutu wchodzą: Nordregio ze Szwecji (lider konsorcjum), Spiekermann & Wegener z Niemiec oraz Spatial Foresight z Luksemburga.

Celem badania jest opracowanie scenariuszy rozwojowych dla silnie zróżnicowanego regionu Morza Bałtyckiego (BSR), które uwzględnią główne procesy kształtujące rozwój przestrzenny i integrację BSR do roku 2030 i 2050, przewidywane długoterminowe trendy i ich potencjalny wpływ oraz implikacje polityczne (w tym dla VASAB czy względem strategii UE dla BSR) przygotowanych scenariuszy.

W piątek 23 listopada 2018 r. w Instytucie odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum realizującego projekt. W spotkaniu udział wzięli: Kjell Nilsson (kierownik projektu), Shinan Wang, Gustaf Norlén (Nordregio), Maria Toptsidou (Spatial Foresight), Klaus Spiekermann (Spiekermann & Wegener) oraz z Instytutu - prof. Tomasz Komornicki (kierownik polskiego zespołu), dr hab. Piotr Rosik i mgr Edyta Struzik.

Wróć