Konferencja Naukowa "Krajobraz w percepcji społecznej"

Śro, 25.07.2018

 

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencją Naukową "Krajobraz w percepcji społecznej", która odbędzie się w dniach 3-5 października 2018 r. 

W zamierzeniu organizatorów tematyka konferencji będzie obejmować trzy zagadnienia:

  • Wiedza społeczna: co poszczególne osoby lub grupy społeczne (np. uczniowie, mieszkańcy, artyści, pracownicy administracji, samorządowcy itd.) wiedzą o krajobrazie ogólnie i o krajobrazie najbliższej okolicy, jak go definiują i oceniają (wartościują) oraz czy i jak stawiają granice między krajobrazami. Tu także mieszczą się zagadnienia dotyczące rozumienia tradycji, swojskości, ochrony i kształtowania krajobrazu.
  • Metody pomiaru: istniejące lub proponowane metody pomiaru lub oceny wiedzy społecznej – w tym m.in. wywiady, albumy fotografii, mapy mentalne, rysunki i inne metody, w tym narzędzia internetowe. Zagadnienie obejmuje także problemy wiarygodności i reprezentatywności metod oraz analizę statystyczną wyników i zasady wnioskowania.
  • Narzędzia i podejścia edukacyjne: zawartość podręczników szkolnych, istniejące lub proponowane akcje edukacyjno-informacyjne o charakterze ogólnym lub skierowane do określonych grup społecznych i zawodowych (np. samorządowców, uczniów itd.), prowadzone przez różne organy i organizacje (np. parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe, itd.).

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, którzy w swoich badaniach zajmują się relacjami między społeczeństwem i krajobrazem. W szczególności liczymy na udział geografów, ekologów krajobrazu, architektów krajobrazu, socjologów, psychologów społecznych oraz wszystkich innych zainteresowanych powyższą tematyką.

Prezentacje (pdf)

Więcej informacji:

Wróć