IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Portal Nauka w Polsce o badaniach nad młynami

Portal Nauka w Polsce zamieścił informację o badaniach nad młynami w Polsce prowadzonymi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu.

Efektem badań jest publikacja w piśmie Landscape and Urban Planning pt. "Evolution of landscape influenced by watermills, based on examples from Northern Poland" (Ewolucja krajobrazów pod wpływem młynów w północnej Polsce), której autorami są Dariusz Brykała i Zbigniew Podgórski.

Więcej na ten temat można przeczytać na portalu Nauka w Polsce.

Wróć