IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

XXVII Sympozjum ZMŚP / 50-lecie Stacji Badawczej w Szymbarku

XXVII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) połączone z Jubileuszem 50-lecia działalności Stacji Badawczej w Szymbarku pt. „Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych” odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 r. w Gorlicach (Hotel „Margot”).

Sympozjum ZMŚP jest konferencją cykliczną, odbywającą się co roku w jednej ze stacji bazowych ZMŚP. Stacja Badawcza w Szymbarku należy do tej sieci od 1994 r. W ramach ZMŚP prowadzone są kompleksowe badania środowiska przyrodniczego na 11 stacjach bazowych zlokalizowanych w różnych strefach krajobrazowych naszego kraju. Coroczne sympozja pozwalają zaprezentować wyniki wieloletnich badań i wnioski, które wypływają na podstawie coraz dłuższych serii pomiarowych. Uczestnikami corocznych sympozjów są przedstawiciele stacji bazowych, eksperci ZMŚP, naukowcy prowadzący szeroko rozumiane badania przyrodnicze oraz reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i prezentacji własnych wyników badań w formie referatów, komunikatów lub posterów. Szczegóły dotyczące Sympozjum oraz możliwości późniejszych publikacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

Wróć