IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Dr Andrzej Affek laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Dr Andrzej Affek z IGiPZ PAN został laureatem tegorocznej Nagrody im. Artura Rojszczaka. Naszego Kolegę wyróżniono m.in. za kształcenie przewodników górskich oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dra Artura Rojszczaka - znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów FNP. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy elegancka statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Więcej o laureacie i tegorocznej edycji na stronach PAP i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wróć