IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Konferencja „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu we współpracy z Instytutem Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wójtem Gminy Cekcyn organizuje konferencję pt. "Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy".

Jest to ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna, której celem jest dyskusja nad przemianami środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności bobrów. Ekspansja tego gatunku na obszarze Polski wpływa na przemiany komponentów krajobrazów dolinnych i jeziornych. Obserwacja skutków ich działalności we współczesnych ekosystemach jest kluczem do określenia ich roli w holoceńskich przemianach środowiska przyrodniczego.  

Konferencja odbędzie się w hotelu „Wrota Kaszub” w Starej Kiszewie (woj. pomorskie) w dniach 28-29.10.2015 r. Weźmie w niej udział około 30 naukowców, leśników i pracowników administracji samorządowej. Pierwszego dnia konferencji odbędzie się wycieczka terenowa i sesja plenarna. Podczas wycieczki zaprezentowana zostanie problematyka konsekwencji środowiskowych bytowania bobrów w dolinach małych rzek Borów Tucholskich. Przedstawione zostaną dwa obszary badawcze: Goły Jon i okolice Jeziora Czechowskiego. Drugiego dnia prezentowane będą referaty uczestników konferencji.

Wróć