IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Konferencja Naukowa "Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0"

W dniu 16 października br. w miejscowości Chociński Młyn w Borach Tucholskich odbyła się Konferencja Naukowa „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0” zorganizowana przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” przy współudziale Dyrekcji Parku Narodowego Bory Tucholskie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom spotkania problemów związanych z poszerzeniem obszaru Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, którego dokumentacja jest już gotowa i w najbliższym czasie zostanie wysłana do biura UNESCO MaB w Paryżu. W konferencji uczestniczyli członkowie Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MaB, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, administracji lasów państwowych, samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, reprezentanci parków narodowych, krajobrazowych i organizacji pozarządowych, a także pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

W czasie spotkania nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Profesor Alicję Breymeyer – wieloletnią przewodniczącą Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MaB, która była inicjatorem powstania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Sylwetkę i drogę życiową Pani Profesor - w imieniu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, przedstawił prof. Marek Degórski. Nasz Instytut reprezentowali ponadto: prof. Roman Soja (przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MaB), mgr Zofia Nowicka (sekretarz Komitetu), profesorowie - Ewa Roo-Zielińska, Jan Marek Matuszkiewicz i Jerzy Solon oraz dr Jacek Wolski.

Więcej informacji:

Lokalna Grupa Działania "Sandry Brdy"

Park Narodowy Bory Tucholskie

Wróć