IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów w 2018 r.

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w dniu 19 lipca ogłosił konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Instytut z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2018 r. Szczegóły w załącznikach.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

 

Wróć