IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

Miło nam poinformować, że nasz kolega dr Andrzej Affek był współpromotorem pracy, która otrzymała I nagrodę (ex aequo) w XXXVI Konkursie Prac Magisterskich z zakresu geografii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Praca nosi tytuł "Uwarunkowania i kierunki przekształceń dawnych pól ornych po wysiedleniach lat 40. XX wieku w Beskidach" i jest autorstwa mgr Zofii Jabs-Sobocińskiej. Została obroniona na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, a jej drugim promotorem była dr Alina Gerlée. Uroczystość wręczenia dyplomów i rozdania nagród odbyła się 10.10.2020 w siedzibie IGiPZ PAN podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG. Wiecej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Wróć