IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Konferencja „Spatial Problems of NSB Corridor”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ma przyjemność zaprosić na konferencję pt. „Spatial Problems of NSB Corridor” organizowaną wspólnie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach 6. spotkania partnerów projektu NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Konferencja odbędzie się 9 października 2018 r. o godz. 13.30 w Pałacu Staszica na ul. Nowy Świat 72 w Warszawie i będzie dedykowana problematyce zależności między transportem a przestrzenią w kontekście przebiegu korytarza TEN-T North Sea – Baltic przez Polskę. Prezentowane referaty będą dotyczyć kwestii polityki transportowej i regionalnej, dostępności, mobilności, inwestycji infrastrukturalnych, przepływów handlowych, a także kwestii multimodalnych związanych z codziennymi dojazdami do pracy. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Szczegóły w załączniku.

Wróć