IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Odeszła Profesor Alicja Breymeyer

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 31 stycznia 2015 roku odeszła od nas 

Profesor dr hab. Alicja Breymeyer

 

Znakomity ekolog, przez 40 lat związana z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Wieloletni kierownik Zakładu Geoekologii. Lider i koordynator wielu międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w różnych częściach świata, w tym współpracy polsko-amerykańskiej. Przewodnicząca Komitetu Narodowego UNESCO-MAB przy Prezydium PAN - niezwykle zaangażowana w proces tworzenia krajowych i transgranicznych rezerwatów biosfery. Wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Szanowna Pani Profesor, droga Alusiu – będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

Pożegnanie odbędzie się w poniedziałek 9 lutego br. o godz. 12.00 na Powązkach Wojskowych (dom pogrzebowy).

Wróć