IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Otwarte Zasoby w RCIN - nowy projekt

Miło nam zakomunikować, że Projekt „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”, stanowiący kontynuację projektu RCIN, uzyskał rekomendację do dofinansowania w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Unii Europejskiej.

Projekt, zaplanowany na 3 lata, realizować będzie Partnerstwo 16 instytutów naukowych (w tym nasz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN). Partnerem Wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN.

W ramach projektu zmodernizowane zostanie funkcjonowanie samej Platformy RCIN oraz udostępnione, jako open access, kolejne zasoby naukowe, biblioteczne oraz dane badawcze.

Podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji Projektu planowane jest na początek sierpnia 2018 r.

Wróć