IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Seminarium "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG zapraszają do udziału w XVIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa", które odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w siedzibie IGiPZ PAN w Warszawie.

 

Celem konferencji jest prezentacja:

  • historycznego dorobku geografów w podejmowaniu prób kartograficznego ilustrowania zjawisk przyrodniczo-kulturowych,
  • historycznego dorobku etnografów, historyków, architektów i in. w kartograficznej rejestracji zjawisk kulturowych,
  • różnic w podejściach: klasyfikacji – typologii – regionalizacji – hierarchizacji zjawisk przestrzennych w Polsce i w krajach ościennych,
  • współczesnych propozycji map krajobrazowych,
  • propozycji regionalizacji historyczno-kulturowej Polski,
  • dyskusji nad metodami i źródłami danych do ilustrowania warstwy niematerialnej krajobrazu,
  • kartograficznego ilustrowania fizjonomicznej zmienności krajobrazu.

Wróć