IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Marcin Stępniak, adiunkt w Zakładzie Geografii Miast i Ludności, został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Trzyletnie stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Informacja prasowa Ministerstwa o konkursie:
www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/35-mln-zl-na-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html.

Wróć