XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego

Czw, 01.09.2011

 

Zakład Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN i Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego "Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego”, które odbędzie się w dniach 14-15 października 2011 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Seminarium poświęcone będzie odtwarzaniu przemian krajobrazów kulturowych. Serie map z różnych okresów są powszechnie wykorzystywane jako ważne źródło informacji dokumentujące stan środowiska geograficznego w okresie kartowania. Celem metodycznym konferencji jest przedyskutowanie różnych sposobów analizy kartograficznej do odtwarzania ewolucji krajobrazów kulturowych, ujednolicenie metod, sprecyzowanie głównych wad i ograniczeń (wynikających z metody, jak i z materiałów wyjściowych), a także granic interpretacyjnych. Celem poznawczym jest prezentacja wyników badań dotyczących aktualnego rozpoznania ewolucji krajobrazów kulturowych różnych regionów Polski.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Krajobrazu Kukturowego PTG.

Do pobrania: Program konferencji

Wróć