IGiPZ PAN > Osoby > Projekty
dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ
Kierownik Stacji badawczej w Szymbarku
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 2003-2006 - studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii - kierunek geografia (praca licencjacka pt. Środowisko przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne gminy Czchów)
 • 2006-2008 - studia magisterskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (praca magisterska pt. Walory turystyczne gminy Czchów)
 • 2006-2008 - studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - kierunek ochrona środowiska (praca licencjacka pt. Transformacja właściwości fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych w ekosystemie leśnym Stacji Bazowej ZMŚP Szymbark).
 • 2009-2010 - podyplomowe studia oceny oddziaływania na środowisko: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Badawcza w Szymbarku), od 2008

 • 2013 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe))
 • 2018 - kierownik Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku
 • 2019 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (tytuł osiągnięcia naukowego: "Wpływ czynników naturalnych i współczesnej działalności człowieka na funkcjonowanie systemu stokowo-korytowego w zlewniach Polskich Karpat Zachodnich")
 • 2020 - profesor IGiPZ PAN

Zainteresowania naukowe

 • Monitoring środowiska
 • Geomorfologia fluwialna

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018 - laureatka konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców - stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2021

{{iflng::en}

 • 2018 - laureate of the competition for outstanding young scientists - scholarship from the Ministry of Science and Higher Education for the years 2018-2021

Projekty