IGiPZ PAN > Osoby > Publikacje
dr hab. Ariel Ciechański
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 309
Telefon +48 226978941
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2002 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (od 2002)

 • 2012 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt.: Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881–2010) w świetle materiałów archiwalnych)
 • 2024 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, na podstawie osiągnięcia naukowego: Konsekwencje transformacji systemu pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w Polsce

Zainteresowania naukowe

 • Geografia transportu
 • Geografia przemysłu
 • Geografia turyzmu
 • Historia techniki

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Ciechański A. (rec.), 2022, T. Wardak – Piasta I Szprychy: Centralny Port Komunikacyjny – lotnictwo, kolej i nasza przyszłość, nakładem własnym autora, Warszawa, 2021; 452 ss., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 25, 3, s. 88-91.
 • Ciechański A., 2021, Wprowadzenie, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24, 2, s. 5-6.
 • Więckowski M., Cerić D., Ciechański A., Cyargeenka A., 2020, River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers, Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts, 1 s.
 • Ciechański A., 2019, Czy wykluczenie transportowe wpływa na turystykę w Beskidzie Niskim i Bieszczadach?, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2-4 września 2019 roku Księga abstraktów, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, , s. 3.
 • Ciechański A. (rec.), 2019, M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn , Łódź, 2018; 119 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22, 2, s. 82-83.
 • Ciechański A. (rec.), 2019, Recenzja : K. Trammer – Ostre cięcie , Wydawnictwo Krytyki Politycznej , Warszawa , 2019; 270 ss, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22, 4, s. 119-120.
 • Ciechański A. (rec.), 2019, Recenzja: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270 ss., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22, 3, s. 73-74.
 • Ciechański A. (rec.), 2018, Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 3, s. 85-86.
 • Ciechański A. (rec.), 2018, M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 2, s. 65-66.
 • Ciechański A., 2017, Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku, [w:] Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller, „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik, Muzeum w Rybniku, Rybnik, , s. 15-16.
 • Ciechański A., 2017, M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 4, s. 91-92.
 • Ciechański A. (rec.), 2017, A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 3, s. 87-89.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2017, Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku, [w:] Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller, „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik, Muzeum w Rybniku, Rybnik, , s. 12-13.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 54.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 4, s. 82-83.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 3, s. 66-67.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s., Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 275-277.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s., Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 277-279.
 • Ciechański A., 2014, The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Ciechański A., 2010, Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 637-638.
 • Ciechański A., 2007, Privatization of Polish bus transport, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 55.
 • Ciechański A., 2007, Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 175-177.
 • Ciechański A., 2006, Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 598-600.
 • Ciechański A., 2005, Deregulation in Polish rail freight traffic, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 13.
 • Ciechański A., 2004, Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 242-244.
 • Ciechański A., 2003, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 141-143.

Prace dokumentacyjne

 • Ciechański A., 2018, Biogram: Profesor Zbigniew Taylor, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 2, s. 73-75.
 • Ciechański A., 2005, Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r, Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 586-588.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński P., Ciechański A., 2011, Kolejowa mapa Polski, PKP Intercity, Warszawa, 1 mapa.

Prace popularno-naukowe

 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2012, Zabytki kolejnictwa, Carta Blanca-De Agostini, Warszawa, 48 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2011, Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea, Carta Blanca, Warszawa, Wyd. 2 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2009, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa, Wyd. 3 popr 256 s.
 • Barszcz M., Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2008, Technika. Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa, 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2008, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa, Wyd. 2 popr 256 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Nowy Wymiar, Carta Blanca, Warszawa, 400 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Carta Blanca, Warszawa, 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa, 272 s.