IGiPZ PAN > Osoby > Publikacje
dr Dominika Łuców
Zakład Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój 327
Telefon +48 226978747
E-mail

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2022, Ameby skorupkowe - nowa regionalna funkcja transferu z torfowisk borealnych w północno- zachodniej Syberii, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 7.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2022, Palaeoecological reconstruction of permafrost degradation in NW Siberia – a multiproxy approach, 6th PAGES Open Science Meeting - Learning from the Past for a Sustainable Future - Agadir, Morocco & Online. Program and abstracts, , s. 275-276.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Łuców D., Küttim M., Słowiński M., Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Küttim L., Salme M., Lamentowicz M., 2022, Zapis zaburzeń obszaru wydobycia torfu torfowiska Hara (Estonia) podlegającego restytucji w świetle analiz wielowskaźnikowych, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 15.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2021, New testate amoebae calibration data set from permafrost peatlands NW Siberia (Russia), PALEOARC 2021 - 2nd International Conference on 'Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic from past to present'. Abstract Book, , s. 39.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2021, A new local testate amoebae transfer function from northwest Siberian permafrost peatlands, AGU Fall Meeting 2021 Abstracts, , s. 1.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Obremska M., Kittel P., Mazurkewich A., Słowiński M., 2021, Palaecological reconstruction of a continental peat bog in western Russia (Western Dvina Lakeland), American Geophysical Union Fall Meeting, American Geophysical Union, Nowy Orlean, , s. 1.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Dolbunova E., Gauthier E., Kublitsky Y., Lamentowicz M., Mazurkevich A., Płóciennik M., Tjallingii R., Kramkowski M., Łuców D., Słowiński M., 2020, A great response from small ecosystem at the last 500 years of history of a kettle hole mire in W Russia, EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, , s. 495.
 • Obremska M., Słowiński M., Avirmed D., Adiya S., Łuców D., Mroczkowska A., Lamentowicz M., Szczuciński W., 2019, Vegetation, permafrost and climate variability – 1600 years of fire history in North Eastern Mongolia, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Łuców D., Barabach J., Brykała D., Tyszkowski S., Pieńczewska A., Śnieszko Z., Dietze E., Jażdżewski K., Obremska M., Ott F., Brauer A., Marcisz K., 2019, Long-term ecological approach to the disturbance management of the forests of N Poland, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Lamentowicz M., Czerwiński S., Guzowski P., Gałka M., Kajukało K., Karpińska Kołaczek M., Kołaczek P., Łuców D., Marcisz K., Słowiński M., 2018, Significance and potential of high-resolution multi-proxy palaeoecological studies for the historical geography, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa, 1 s.
 • Lamentowicz M., Jassey V., Juszczak R., Słowińska S., Słowiński M., Kajukało K., Łuców D., Zielińska M., Chojnicki B., Harenda K., Reczuga M., Marcisz K., Samson M., Kołaczek P., Basińska A., Buttler A., 2018, Global change experiments and high-resolution palaeoecological studies reveal response of peatlands to various disturbances - building a path to the new generation integrated research, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Küttim L., Słowiński M., Salme M., Küttim M., 2018, Testate amoebae as indicators of disturbances on the rewetted peat extraction area (Northern Estonia), Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Łokas E., Lane C., Tjallingii R., Słowiński M., 2018, An impact of past catastrophic deforestations on the hydrology of Sphagnum peatland in Northern Poland, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Słowiński M., 2018, Stop 3d - Martwe peatland - An impact of deforestration by Tornado event on sphagnum peatland ecosystem, EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 25-28.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Błaszczyk K., Dolbunova E., Gauthier E., Kotrys B., Kramkowski M., Lamentowicz M., Łuców D., Mroczkowska A., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region, Development of Science and Education I, Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, Sankt Petrsburg, , s. 283-286.
 • Słowiński M., Łuców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Lane C., Słowińska S., Tyszkowski S., Łokas E., Theuerkauf M., Brauer A., Lamentowicz M., 2017, An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.