IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz, emeryt Instytutu
Kierownik Biblioteki i Wydawnictw
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój -
Telefon +48 501012512
E-mail

Wykształcenie

  • 1978-1982 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Ocena umiejętności wyjaśniania zjawisk zachodzących w litosferze na podstawie badań w klasach 8 szkoły podstawowej
  • 1991-1993 - studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Przebieg pracy

  • od 1987 r. - pełniąca obowiązki kierownika Pracowni Bibliografii Geografii Polskiej
  • od 1991 r. - Kierownik Biblioteki
  • od 1998 r. - redaktor strony WWW
  • od 2008 r. - e-redaktor, początkowo w wydawnictwach Instytutu, a następnie w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN
  • od 1 listopada 2018 r. - kierownik działu Biblioteka i Wydawnictwa

Zainteresowania zawodowe

Początek kariery zawodowej związany był z pracą bibliografa i zaowocował m.in. stworzeniem koncepcji komputeryzacji opracowywania i udostępnieniem w sieci Internet, w postaci bazy, odpowiednika wersji papierowej wydawnictwa Instytutu pt. "Bibliografii Geografii Polskiej".

Dalsze zainteresowanie automatyzacją przełożyło się na komputeryzację szeregu procesów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu oraz w bibliotekach "Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek". Obecnie katalog on-line Biblioteki Instytutu współtworzy ogólnopolski katalog bibliotek naukowych NUKAT, a informacje o jego zawartości są dostępne rownież poprzez światowy WorldCat.

Dużym osiagnięciem było opracowanie wraz z mgr Grażyną Dudzicką i Ireną Grzybowską, pracownikami Biblioteki Instytutu, instrukcji "Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego", która umożliwiła zaistnienie informacji o tego rodzaju pozycjach w NUKAT. Do chwili wydania tej instrukcji nie istniały ogólnopolskie przepisy katalogowania dokumentów kartograficznych.

Aktualnie wyzwanie to ucyfrowienie dorobku naukowego Instytutu i  piśmienniczych dóbr kultury przechowywanych w  Bibliotece Instytutu i 16 innych bibliotekach instytutów naukowych w ramach projektu RCIN.