IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Koncepcyjno-teoretyczne, metodologiczne i empiryczne podstawy rozwoju turystyki w Polsce

Termin: -

Kierownik: Marek Więckowski

Wykonawcy: Ariel Ciechański, Marek Więckowski, Denis Cerić

Instytucja zamawiająca: IGiPZ PAN
Numer projektu: B4

(projekt własny)

Badania statutowe skupiają się na trzech warstwach:

-koncepcyjno-teoretycznej,

- metodologicznej

- empirycznej.

Badania dotyczą podstawy rozwoju turystyki, głównie w Polsce oraz krajach sąsiednich.

Wróć