IGiPZ PAN > Badania > Projekt

ESPON Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek, Denis Cerić

Akronim: ESPON BT2050
Program: ESPON
Partner wiodący: Nordregio Sztokholm
Partner zagraniczny: Spatial Foresight Luksemburg, Spiekermann Wegener Dortmund
Instytucja zamawiająca: ESPON EGTC

 

Projekt dotyczacy scenariuszy rozwoju makroregionu Morza Bałtyckiego w perspektywie roku 2050. Targeted Analysis zamówiony w ESPON przez VASAB. Lead partner: Nordregio w Sztokholmie. Kierownictywo z ramienia Instytutu: Tomasz Komornicki

W dniu 22.11. 2018 odbył się Kick-off meeting z udziałem przedstawicieli ESPON oreaz Stakeholderów (VASAB). Ponadto w pierwszych tygodniach trwania projektu (2018) wykonano nastepujące zadania:

zbieranie i opracowanie danych statystycznych (w tym dla obszaru Rosji i Białorusi);

analiza zagrożeń rozwoju ("black swans");

realizacja wywiadów pogłebionych z wybranymi ekspertami;

przygotowanie Inception Report.

Wróć