IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Stream water chemistry in crystalline headwater areas in Finland and Poland

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Eliza Płaczkowska

Wykonawcy: Katarzyna Wasak

Akronim: CHECOMSCHA
Program: Horizon 2020 - Interact
Partner zagraniczny: Kilpisjärvi Biological Station (Finland), Kevo Subarctic Research Station (Finland), Oulanka Research Station (Finland)
Instytucja zamawiająca: Komisja Europejska
Numer projektu: Grant Agreement No 730938

The objectives of research are: a) determination of water chemistry in streams in headwater areas featuring different crystalline bedrock and different plant cover (forested/non-forested) in northern Finland; b) comparison of differences in stream water chemistry between catchments featuring different plant cover (forested/non-forested) in different climate conditions (Poland vs. Finland). 

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Płaczkowska Eliza, Wasak Katarzyna: Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.

Wróć