IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ryzyko zagrożeń naturalnych w obszarach górskich w warunkach globalnych zmian klimatu

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Anna Bucała-Hrabia, Anna Budek, Michał Długosz, Małgorzata Kijowska-Strugała, Łukasz Wiejaczka

Badania w projekcie skupiają się na określeniu wpływu skutków zmian globalnych (np. zmian klimatu) na współczesne trendy zmian środowiska przyrodniczego i związane z tym ryzyko zagrożeń przez procesy przyrodnicze dla regionów turystycznych w Karpatach i Górach Pirin. Zmiany środowiska przyrodniczego stwierdzane w obu badanych obszarach, takie jak zmiany klimatu (zmiany cyrkulacji powietrza), reżimu opadowego, częstotliwości występowania zdarzeń ekstremalnych, użytkowania ziemi, zanik bioróżnorodności, wyludnianie obszarów, koncentracja ruchu turystycznego, tworzą zagrożenie dla najbardziej wartościowych miejsc pod względem przyrodniczym.

Wróć