IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Rzeźba glacjalna i peryglacjalna Centralnych Himalajów i Tatr. Badania porównawcze.

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Paweł Prokop, Zofia Rączkowska

Partner zagraniczny: Uniwersytet Kuamun w Nainital, Zakład Geografii

Projekt ma na celu porówanie rzeźby glacjalnej i peryglacjalnej Centralnych Himalajów i Tatr. Badania będą prowadzone głównie w Himalajach w obszarach, których lodowce wycofały się w ostatnim czasie i będą obejmowały glacjalne i peryglacjalne formy rzeźby. Będą bazowały na wynikach prac terenowywch, głównie kartowania geomrofologicznego oraz interpretacji zdjęć satelitarnych, a także na analizach laboratoryjnych osadów.  Planowane studia porównawcze pomogą w identyfikacji trendów zmian klimatu i rzeźby w ostatnich stuleciach,  w obu obszarach, leżących w różnych strefach klimatycznych.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley, Kumaun Himalaya, India. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 60-61.
  • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh J.: Relief of the Pindari valley (Kumaun Himalaya) and its recent transformation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.

Rozdziały od 2013 roku

Wróć