IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Pozarolnicze i pozaturystyczne sektory gospodarki w wiejskich obszarach peryferyjnych krajów Grupy Wyszehradzkiej

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Konrad Czapiewski

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Michał Konopski, Denis Cerić

Program: Visegrad Fund
Partner wiodący: Jan Evangelista Purkyně University in Ustí nad Labem, Faculty of Science, Department of Geography
Partner zagraniczny: Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of SciencesPavol Jozef Šafárik University in Košice
Instytucja zamawiająca: Visegrad Fund
Numer projektu: 21410332
Oficjalna strona projektu

Projekt koncentruje się na branżach pozarolniczych i nieturystycznych w peryferyjnych obszarach wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wszyscy partnerzy przeprowadzą własne badania w swoich krajach. Metodologia badania i wstępne wyniki zostaną omówione w ciągu dwóch spotkań warsztatowych. Ostateczne wyniki i zalecenia polityczne będą przedstawione na konferencji zamykającej projekt oraz w monografii. Grupą docelową projektu są środowiska naukowe i organy władzy samorządowej.

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Wróć