IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Rekonstrukcja zmian środowiska i monitoring- narzędzia do planowania zrównoważonego rozwoju ekosystemów jeziornych

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Izabela Zawiska

Wykonawcy: Michał Słowiński, Izabela Zawiska

Program: Granty Norweskie, FSS, Współpraca Instytucjonarna
Partner wiodący: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN
Partner zagraniczny: The Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Instytucja zamawiająca: Norway Grants, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Numer projektu: FSS/2013/IIC/W/0022/U/0043

Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy między partnerami na temat możliwości wykorzystania wyników badań nad historią jezior i wyników monitoringu do planowania zrównoważonego rozwoju ekosystemów na przykładzie wspólnych badań jeziora Atna. Cel zostanie zrealizowany podczas seminariów i spotkań naukowych. Założenia projektu zostały oparte na doświadczeniach płynącyhch z wcześniejszej współpracy między instytucjami, w ramach której pobrano osady jeziora Atna położonego w środkowej części Norwegii. Wtrakcie trwania projektu zostaną wykonane analizy paleolimnoligiczne i prześledzona zostanie historia rozwoju zbiornika w ostatnich 1000lat. Efektami będą: artykuły opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych, prezentacje o charakterze edukacyjnym zamieszczone na stronie internetowej projektu. Kluczową korzyścią będzie wymiana wiedzy i umocnienie współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi.

 

 

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland). [w]: XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book. Levico Terme: Fondazione Edmund Mach etc., 2016 - s. 33.
  • Zawiska Izabela, Jensen Thomas, Luoto Tomi, Nevalainen Liisa, Obremska Milena, Oksman Mimmi, Słowiński Michał, Tylmann Wojciech, Woszczyk Michał, Schartau Ann Kristin, Walseng Bjorn: Climate versus human impacts on Lake Atnsjøen ecosystem (south-eastern Norway) during the last millennium. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 47.

Artykuły od 2013 roku

Wróć