IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich Himalajów

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Paweł Prokop

Wykonawcy: Paweł Prokop, Zofia Rączkowska, Łukasz Wiejaczka

Projekt podejmuje analizę związków między człowiekiem i środowiskiem przyrodniczym w regionie Wschodnich Himalajów. Obszarem testowym dla weryfikacji hipotezy o dominującej roli zdarzeń ekstremalnych (wysokich opadów, ruchów masowych i powodzi) nad skutkami działalności człowieka (wylesiania, wydobyciu minerałów, rozwoju osadnictwa) w przekształceniach środowiska jest brzeg i przedpole Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników będzie określony poprzez analizę opadów, zmian użytkowania ziemi i właściwości gleb w kontekście relacji góry-przedpole.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1349.
  • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.

Artykuły od 2013 roku

Wróć