IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Społeczno-ekonomiczna wrażliwość i odporność regionów w Polsce i Słowacji

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek, Denis Cerić

Celem projektu jest identyfikacja i badanie zagrożeń związanych z procesami społeczno-ekonomicznymi oraz z ich wpływem na (w skali regionalnej i krajowej) na jakość i poziom życia i rozwój ekonomiczny. Zadanie będzie realizowane poprzez stworzenie sytstemu wskaźników, napierw związanych z sytuacja społeczną, gospodarczą i srodowiskową, a potem z oceną zagrożeń i odporności. Zostana stym samym tworzone narzędzia dla analizy regionalnej wymienionych zagadnień.

Partner zagraniczny: Institute of Geography SAS

Publikacje

Monografie, raporty

Wróć