IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Diversification and gentrification in urban areas. A confrontative analysis.

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Ewa Korcelli-Olejniczak

Wykonawcy: Ewa Korcelli-Olejniczak, Grzegorz Węcławowicz, Filip Piotrowski

Instytucja zamawiająca: IG IPZ PAN/ GEOGRAPHICAL INSTITUTE, RESEARCH CENTRE FOR ASTONOMY AND EARTH SCIENCES, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Numer projektu: WZ-082-2/17

Projekt dotyczy równorodności społecznej i gentryfikacji w Warszawie i Budapeszcie - czynników, źródeł oraz konsekwencji tych zjawisk dla rozwoju miast.

Wróć