IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wiejskie obszary funkcjonalne - szczegółowe warunki określania obszarów i ich granic

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zespół badawczy podjął próbę metodyczną opracowania wytycznych określania wiejskich obszarów funkcjonalnych oraz wyznaczył ich granice na podstawie przyjętych założeń oraz wybranych wskaźników. Opracowanie to należy traktować jako wstęp do dyskusji nad wiejskimi obszarami funkcjonalnymi – ważna jest szczególnie dyskusja nad całą koncepcją wiejskich obszarów funkcjonalnych, szkieletem dokonanego podziału opartym na trzech podejściach: dynamicznym, lokalizacyjnym i strukturalnym, zakresem przestrzennym badań oraz zastosowanymi szczegółowymi miernikami

Wróć