IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku (etap II)

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Oficjalna strona projektu

(projekt inny)

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną w poprzednich latach.

Wróć