IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Monitoring efektów związanych z remontem szlaków - erozja gleby

Termin: -

Kierownik: Krzysztof Kiszka

Wykonawcy: Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka

Instytucja zamawiająca: Pieniński Park Narodowy
Numer projektu: LF-081-1.3.10B/2014

(projekt inny)

Monitoring ma na celu określenie tempa i kierunków regenracji roślinności wzdłuż wyremontowanych szlaków turystycznych oraz zweryfikowanie, czy zastosowana technologia remontu nawierzchni i zastosowanych zabezpieczeń przynoszą zaplanowany skutek.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 47.

Artykuły od 2013 roku

Wróć