Monitoring efektów związanych z remontem szlaków - erozja gleby

Termin: 2014-05-09 - 2018-08-31

Kierownik: Krzysztof Kiszka

Wykonawcy: Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka

Instytucja zamawiająca: Pieniński Park Narodowy
Numer projektu: LF-081-1.3.10B/2014

(projekt inny)

Monitoring ma na celu określenie temta i kierunków regenracji roślinności wzdłuż wyremontowanych szlaków turystycznych oraz zweryfikowanie, czy zastosowana technologia remontu nawierzchni i zastosowanych zabezpieczeń przynoszą zaplanowany skutek.

Wróć