IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu Ciężkowic

Termin: -

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Urząd Miasta Ciężkowice
Numer projektu: DI-070- 33 / 2014

(projekt zamawiany)

Projek dotyczy oceny własciwości leczniczych klimatu Ciężkowic. Został wykonany w związku z zamierzenem Ciężkowic przyznania miastu statusu uzdrowiska.

Opracowanie zawiera ocenę ogólnych warunków klimatycznych, ocenę zróżnicowqania klimatu w skali kolanej oraz oceny: klimatu akustycznego, stanu aerosanitarnego, natężenia pól elektromagnetycznych.

Wróć